Bolagsstyrning

Loomis AB lyder under den svenska aktiebolagslagen samt svenska börsregler och följer därmed Svensk kod för bolagsstyrning. Loomis styrelse har ambitionen att uppfylla högt ställda krav på bolagsstyrning. Målet för bolagsstyrning är att skydda aktieägarnas och övriga intressenters intressen.