Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Inspelad sändning av VD-talet

En inspelad version av vd-talet vid årsstämman 2015 finns tillgänglig här.