Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 i Loomis AB hölls i Stockholms Konserthus torsdagen den 4 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Inspelad sändning av koncernchefs-talet

En inspelad version av koncernchefs-talet vid årsstämman 2017 finns tillgänglig här.