Årsstämma 2018

Loomis årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 3 maj 2018.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen men ska skickas

  • per e-post till Carina Cederblad, carina.cederblad@loomis.com 
    (rubricera e-post ”Loomis årsstämma 2018”), eller
  • per brev till Loomis AB, Loomis årsstämma 2018, att: Carina Cederblad, Box 702, 101 33 Stockholm.

För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma till bolaget senast den 15 mars 2018.