Styrelse

 • Alf Göransson

  Alf Göransson

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2009.
  Ordförande i ersättningskommittén.

  Född: 1957

  Utbildning: Internationell ekonomi vid Göteborgs Universitet

  Erfarenhet: Vd och koncernchef NCC AB 2001-2007, koncernchef Svedala Industri AB 2000-2001, affärsområdeschef Cardo Rail 1998-2000, vd Swedish Rail System i Scancemkoncernen 1993-1998.

  Andra uppdrag: Styrelseledamot samt vd och koncernchef i Securitas AB. Ordförande i Ligue Internationale Sociétés de Survelliance. Styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc., USA.

  Aktier i Loomis: 6 000 (privat) 

  Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 • Patrik Andersson

  Patrik Andersson

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2016.
  Vd och koncernchef i Loomis AB sedan 4 maj 2016.

  Född: 1963

  Utbildning: Internationell civilekonom vid Lunds Universitet.

  Erfarenhet: Vd Orkla Foods Sverige, ledande befattningar inom Unilever-koncernen, vd för Wasabröd globalt inom Barilla-koncernen samt vd och koncernchef Rieber & Son.

  Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ecolean AB.

  Aktier i Loomis: 2 000 (privat)

  Övrig info: Ej oberoende i förhållande till bolaget.

 • Jan Svensson

  Jan Svensson

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2006.
  Ordförande i valberedningen och ledamot i ersättningskommittén.

  Född: 1956.

  Utbildning: Maskiningenjör och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Erfarenhet: Vd i AB Sigfrid Stenberg som övertogs av Latour 1993.

  Andra uppdrag: Styrelseledamot samt vd och koncernchef i Investment AB Latour. Styrelseordförande i Oxeon AB, AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA och Troax AB. Styrelseledamot i Assa Abloy.

  Aktier i Loomis: 2 000 (privat)

  Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 • Ingrid Bonde

  Ingrid Bonde

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2013.
  Ledamot i revisionskommittén fr o m januari 2017.

  Född: 1959

  Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Erfarenhet: Finansdirektör och vice vd Vattenfall 2012-2016, vd och koncernchef för AMF Pensionsförsäkring AB 2008-2012, Generaldirektör för Finansinspektionen 2003-2008, Överdirektör Riksgäldskontoret 1996-2002 och finanschef för SAS 1991-1996.

  Andra uppdrag: Styrelseordförande i Hoist Finance AB.

  Aktier i Loomis: 1 940 (privat)

  Övrig info: Oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

 • Cecilia Daun Wennborg

  Cecilia Daun Wennborg

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2013.
  Ledamot i revisionskommittén under 2016 och ordförande i revisionskommittén fr o m januari 2017.

  Född: 1963

  Utbildning: Civilekonom vid Stockholms Universitet.

  Erfarenhet: Vice vd för Ambea AB, vd för Carema Vård och Omsorg AB, ekonomi- och finansdirektör i Ambea AB respektive Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad vd i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia och vd för Skandia Link.

  Andra uppdrag: Styrelseledamot i Bravida Holding AB, ICA-gruppen AB, Getinge AB, Sophiahemmet AB, Atvexa AB, Hotel Diplomat AB, Stiftelsen Oxfam Sverige och CDW Konsult AB. 

  Aktier i Loomis: 1 400 (privat)

  Övrig info: Oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till bolaget större aktieägare.

 • Gun Nilsson

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2017.

  Född: 1955

  Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

  Erfarenhet: CFO IP-Only Holding AB, Nobia AB och Sanitec Oy. Vd Gambro Holding AB. Vice vd, finansdirektör och styrelseledamot i Duni AB.

  Andra uppdrag: Tillträdande vd för Melker Schörling AB. Styrelseledamot i Hexagon AB, Capio AB, Dometic Group AB och Bonnier Holding Aktiebolag. Styrelsesuppleant i Art Photo Foundation och Vinpröjsarn AB.

  Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 • Jörgen Andersson

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2017.

  Arbetstagarrepresentant, utsedd av Transportarbetareförbundet.

  Född: 1964

   

 • Sofie Nordén

  Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2017.

  Arbetstagarrepresentant, utsedd av Transportarbetareförbundet.

  Född: 1984