Loomis erhåller beslut från spanska konkurrensmyndigheten

17 nov, 2016

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Loomis har tidigare kommunicerat, initialt i delårsrapporten daterad 2 maj 2016, att Loomis spanska dotterbolag och en konkurrent på den spanska marknaden har varit föremål för granskning av den spanska konkurrensmyndigheten. Myndigheten har nu informerat Loomis Spanien om beslutet vilket innebär ett bötesbelopp för Loomis Spanien och dess konkurrent avseende otillbörlig marknadsuppdelning. För Loomis Spaniens del uppgår bötesbeloppet till cirka MEUR 7.

Loomis vidhåller att man agerat i enlighet med gällande lag och motsätter sig därför innehållet i beslutet och bötesbeloppet. Loomis avser att överklaga beslutet till spansk domstol.

17 november 2016

Följ oss: