Bolagsverket har återställt registreringen av Alf Göransson som styrelseordförande

13 jul, 2017

Svea hovrätt har beslutat att upphäva Stockholms tingsrätts beslut om att försätta Loomis styrelseordförande Alf Göransson i konkurs. Bolagsverket har därmed återställt registreringen av Alf Göransson som styrelsens ordförande i Loomis AB.

13 juli 2017

Följ oss: