Loomis förvärvar Cobelguard i Belgien

27 jan, 2017

Loomis AB har träffat en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Cobelguard CIT NV. Cobelguard bedriver nationell värdehantering och har sitt huvudkontor i Ghent, Belgien. Enterprise value, dvs. köpeskilling med tillägg för övertagen nettoskuld, uppgår till ca 12 MEUR motsvarande ca 114 MSEK. Utöver enterprise value har säljarna rätt till en maximal tilläggsköpeskilling om 5 MEUR beroende av den framtida finansiella utvecklingen.

Cobelguard har ca 170 anställda och för 2016 uppgick omsättningen till ca 12 MEUR.

Den förvärvade verksamheten kommer att redovisas i segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med det att transaktionen är slutförd. Transaktionen beräknas vara slutförd den 30 januari 2017. Köpeskillingen kommer att erläggas vid tillträdet. Till följd av förvärvs- och integrationsrelaterade kostnader beräknas förvärvet att ha en marginell negativ påverkan på Loomis resultat per aktie för 2017.

”Förvärvet utökar ytterligare vår närvaro i Europa och ger oss möjlighet att ta tillvara på den pågående outsourcingtrenden. Vi bedömer att den kommer att accelerera i Belgien under de kommande åren. Vi välkomnar alla nya anställda och kunder till Loomis-koncernen” kommenterar Patrik Andersson, Loomis vd och koncernchef.

27 januari 2017

Följ oss: