Loomis förvärvar Intermarketing Oy i Finland

28 sep, 2017

Loomis AB har förvärvat samtliga aktier i Intermarketing Oy. Intermarketing som har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland, erbjuder såväl bank- som handelskunder helhetslösningar för insättningar och recirkulering av kontanter, även kallade cash recyclers. Enterprise value, dvs. köpeskilling med avdrag för övertagen nettokassa, uppgick till cirka 19 MEUR, motsvarande cirka 181 MSEK.

Intermarketing har cirka 30 anställda och omsättningen för räkenskapsåret 2016 uppgick till cirka 9,5 MEUR.

Verksamheten kommer att rapporteras i segment Europa och konsolideras i Loomis från och med övertagandet den 21 september 2017. 90% av köpeskillingen erlades vid övertagandet. Förvärvet förväntas endast ha en marginell positiv påverkan på Loomis resultat per aktie 2017.

Intermarketing är marknadsledande inom lösningar för cash recycling i Norden och har sedan starten installerat närmare 1 000 cash recyclers i Finland. Bolaget erbjuder kunder en helhetslösning i form av en tjänst som inkluderar hårdvara, mjukvara, installation, integration samt service och eftermarknad.

– Vi ser potential i att ta såväl kunskapen som lösningarna vidare till andra Loomisländer, med Norden som initialt fokus. Intermarketings lösningar möjliggör en minskning av kundernas kostnader för kontanthantering och vi tror att dessa lösningar kommer att bidra till att kontanter förblir ett konkurrenskraftigt alternativ till andra betalningsmedel under en lång tid framöver, säger Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis.

28 september 2017

Följ oss: