Loomis publicerar Årsredovisning för 2016

13 apr, 2017

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Loomis årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på www.loomis.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de svenska aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Kommande informationstillfällen:

Delårsrapport januari – mars                            4 maj 2017
Delårsrapport januari – juni                            27 juli 2017
Delårsrapport januari – september                   8 november 2017
Helårsrapport januari – december                  30 januari 2018

Loomis årsstämma kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2017 kl. 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm.

13 april 2017

Följ oss: