Loomis styrelseordförande utsatt för förfalskad konkursansökan

12 jul, 2017

Den 10 juli 2017 blev Alf Göransson, styrelseordförande, försatt i konkurs av Stockholms tingsrätt, utan kontakt innan beslut. Alf Göransson har därmed blivit avförd som bolagets styrelseordförande enligt Bolagsverkets formella rutiner.

Tingsrättens beslut är grundat på en förfalskad ansökan i vilken Alf Göransson begär sig själv i konkurs. Händelsen har polisanmälts och konkursbeslutet har överklagats till hovrätten. Den av tingsrätten utsedde konkursförvaltaren är vidtalad och uppger att han kommer att tillstyrka överklagandet av konkursbeslutet, som därmed förväntas undanröjas. Även Bolagsverkets beslut om avförande kommer att överklagas. Om konkursbeslutet senare upphävs efter överklagande, ankommer det dessutom på Bolagsverket att återställa den tidigare registreringen.

12 juli 2017

Följ oss: