Loomis skapar de mest effektiva flödena av kontanter

Loomis Vision

Loomis vision är att vara den obestridde specialisten på värdehantering i samhället.

Kontanter är världens vanligaste betalningsmedel. Varje dag cirkulerar sedlar och mynt mellan banker, konsumenter och detaljhandeln. Med kunniga medarbetare, säkra värdetransportbilar och tekniskt avancerad utrustning säkerställer Loomis att kontanter cirkulerar snabbt och säkert, såväl i det lokala samhället som internationellt.

Loomis är ett av världens ledande värdehanteringsföretag. Tjänsteerbjudandet omfattar värdetransporter, kontanthantering och allt oftare helhetslösningar där värdetransporter och kontanthantering integreras. Loomis erbjuder även internationell värdehantering som inkluderar internationell transport, hantering och förvaring av utländska valutor och ädelmetaller.

Loomis är den enda större aktören som är helt specialiserad på värdehantering. Loomis arbetar med kontanter dygnet runt, alla dagar om året. Därför kan Loomis prognostisera hur stor mängd kontanter som behövs i olika delar av kedjan och vid vilken tidpunkt. Loomis spelar därmed en viktig roll för att effektivisera kontantflödet på de marknader där Loomis är verksamt.

Illustrationen nedan visar hur flödet av kontanter ser ut och hur Loomis genom sin verksamhet och kompetens säkerställer att det sker med högsta effektivitet och säkerhet.

 Kontantflödet

  1. Loomis uppgift är att säkra tillgången på kontanter i samhället. Värdetransportörerna ser till att uttagsautomater är påfyllda och att bankkontor och butiker har den mängd kontanter de behöver.
  2. Allmänheten tar sedan ut kontanter från uttagsautomater och bankkontor för att spendera dem i affärer och på restauranger.
  3. Loomis hämtar dagskassor och kontanter från butiker, restauranger, serviceboxar, deponeringsskåp samt SafePoint-enheter och …
  4. ... transporterar dem till uppräknings­centralerna. Där använder Loomis medarbetare modern utrustning för att räkna och kvalitetssäkra sedlar och mynt med industriell effektivitet.
  5. Pengarna sätts sedan in på kunder­nas bankkonton. Sedlarna och myn­ten paketeras och återcirkuleras ut i samhället så snabbt som möjligt.

Loomis International erbjuder internationell värdehantering vilket innefattar internationella transporter av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdeföremål. Därigenom säkerställer Loomis effektiva flöden av kontanter och värdeföremål över nationsgrän­ser och mellan kontinenter.