Loomis – från guldrusch till global koncern

Historia

Loomis avknoppades från Securitaskoncernen 2008 och börsnoterades samma år, men företaget har en 160-årig historia att berätta. Den sammanflätar ett antal personer och företag med visioner och kunskaper inom värdehantering och säkerhet. Loomis fortsätter än idag sin specialisering och internationella expansion.

Den amerikanska verksamheten, med rötterna i vilda västern

Det hela började 1852 då Wells Fargo & Co grundades under Kaliforniens guldrusch. Några år senare fick företaget delansvar för Ponnyexpressen, som fraktade paket från USAs östkust till västkusten.

1905 bildade Lee Loomis företaget Cleary Creek Commercial Company, som försåg Alaskas gruvarbetare med förnödenheter och återvände med guld via hundsläde. Tjugo år senare bildades Loomis Armored Car Service. Det första bepansrade värdetransportfordonet ”Old Number One” tillverkas till en kostnad av 8000 dollar och tas i drift. Företaget expanderar under många år i västra USA och Kanada.

1979 säljs Loomis Corporation och Loomis-familjens kontroll över företaget är därmed slut. Nu följer ett antal turbulenta år med stora förändringar, flera förvärv och uppköp. Drygt 20 år senare förvärvar Loomis företaget Wells Fargo Armored och det nya företaget tar namnet Loomis, Fargo & Co.

Den svenska verksamheten

Erik Philip-Sörensen bildar Hälsingsborgs Nattvakt i Helsingborg 1934. Företaget expanderar snabbt genom förvärv av andra säkerhetsföretag i södra Sverige.

1972 samlas alla företag som ägs av Erik Philip-Sörensen under namnet Securitas och företaget får logotypen med tre röda prickar.

1981 säljer Erik Philip-Sörensen Securitas till sina söner Sven och Jörgen. Den internationella verksamheten utvecklas till att bli dagens Group 4 Securicor medan den svenska delen av företaget blir Securitas.

Securitas inleder sin internationella expansion i slutet på 80-talet, med bland annat förvärv i Norge, Danmark och Portugal. 1991 noteras bolaget på Stockholmsbörsen och under 90-talet förvärvas en rad bolag utomlands. 1999 tar Securitas klivet in på den amerikanska marknaden.

Det globala pusslet läggs

2001 förvärvas Loomis, Fargo & Co av Securitas och införlivas i divisionen Securitas Cash Handling Services. I samband med att Securitas delas upp i fyra säkerhetsbolag 2006, byter Securitas Cash Handling Services namn till Loomis.

Vid en extra bolagsstämma 2008 beslutas att samtliga aktier i Loomis delas ut till aktieägarna i Securitas. Loomis styrelse ansöker om notering av bolaget på Nasdaq OMX i Stockholm. Företaget listas den 9 december 2008. 

Under 2009 etablerar Loomis dotterbolag i Slovakien. Den internationella expansionen fortsätter under 2010 och 2011. Ett flertal tilläggsförvärv görs i USA och Loomis tar även stegen in på den tjeckiska och den turkiska marknaden.

2012 expanderade Loomis till Sydamerika genom förvärvet av det Argentinska bolaget Vigencia.

2014 förvärvar Loomis VIA MAT Holding AG. Förvärvet innebär att Loomis utökar sitt tjänsteerbjudande till att omfatta internationell värdehantering utöver de redan befintliga tjänsteområdena värdetransporter och kontanthantering. Internationell värdehantering innefattar två olika verksamhetsområden; internationella transporter av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdeföremål. Genom förvärvet blir Loomis även marknadsledande inom värdehantering på den schweiziska marknaden.