Miljöarbete

Miljöansvaret spelar en viktig roll i Loomis åtagande gentemot medarbetare, kunder och samarbetspartners. Miljöaspekten blir allt viktigare för kunderna vid sidan om kärnfrågor som säkerhet och kostnadseffektivitet.

Loomis direkta miljöpåverkan sker främst via transporter. Vi jobbar därför aktivt med att köpa in så energieffektiva fordon som möjligt, utan att kompromissa med medarbetarnas säkerhet eller skyddet av kundernas egendom.

Ute på lokalkontoren arbetar vi med att optimera värdetransporternas rutter och därigenom minska körsträckorna. Vi utbildar också allt fler av våra förare i eco-driving. Det ger positiva effekter både för miljön och produktiviteten.

Loomis arbetar långsiktigt för att värna miljön och för ett effektivt nyttjande av resurser. Det innebär att vi ser till alternativa lösningar i vår dagliga verksamhet för att minska miljöpåverkan och energiförbrukning. Exempel på detta är att använda energieffektiva lokaler samt att ta miljöhänsyn i hela kedjan från inköp till avfallshantering.

Se även vår hållbarhetsredovisning här (engelsk).