Ansvarstagande och värderingar en del av kulturen

Ett ansvarsfullt agerande gentemot medarbetare och omvärld är inte bara viktigt för oss, det är också en förutsättning för Loomis existens. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en företagskultur som är baserad på våra grundläggande värderingar: People, Service och Integrity. Värderingarna genomsyrar alla delar av vår verksamhet. De är tydliga och enkla att ta till sig.

Värderingarna är ryggraden 

Våra medarbetare tar dagligen ett stort ansvar för våra kunders räkning. Det är centralt att Loomisanställda har hög integritet och en stark känsla för säkerhet, etik och moral, rätt kompetens och alltid strävar efter att överträffa kundernas förväntningar. Vi arbetar aktivt med att skapa en företagskultur med starka värderingar som kan sammanfattas i följande tre ledord:
 
People: Vi ska utveckla kunniga medarbetare och bemöta dem med respekt.
 
Service: Vi eftersträvar exceptionell kvalitet, innovationsförmåga, mervärde och att överträffa kundens förväntningar.
 
Integrity: Vi utför vårt arbete med ärlighet, vaksamhet samt hög etik och moral.

Uppförandekod 

Loomis har en uppförandekod baserad på de tre grundläggande värderingarna. Den borgar för hög affärsetik, omsorg för våra anställda samt att vi tar hänsyn till miljön. Koden ger vägledning till alla Loomisanställda i den dagliga verksamheten och kan sammanfattas i tre punkter:

  • Loomis ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.
  • Loomis ska minska verksamhetens miljöpåverkan.
  • Loomis ska inte acceptera oetiskt beteende.

Kontinuerligt arbete

Arbetet med att hålla värderingarna och uppförandekoden levande pågår ständigt. Bland annat ingår de som en naturlig del i introduktionen för nyanställda, vid utbildningar och ledarskapsutveckling. Vi lägger även stor vikt vid noggrannhet i samband med rekrytering och kontroll av blivande medarbetare. Alla nyanställda genomgår både grundträning och därefter återkommande vidareutbildningar.

Om misstankar finns om oetiskt agerande och en anställd inte vill vända sig till sin chef finns det interna rapporteringsverktyget Loomis Integrity Line. Vem som helst i koncernen kan använda verktyget för att uppmärksamma agerande som strider mot våra värderingar och uppförandekod.

Globalt avtal

Som ett led i arbetet med våra värderingar och uppförandekod,  har Loomis undertecknat ett globalt avtal med Union Network International och Svenska Transportarbetareförbundet i december 2013. Undertecknandet av detta avtal stärker ytterligare Loomis ställningstagande vad gäller socialt ansvarstagande i samhället.