Verksamhet & marknader

Vi är den internationella specialisten på värdehantering

Loomis arbetar med kontanter 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Vi erbjuder värdehanteringstjänster i drygt 20 länder. Mängden kontanter och därmed efterfrågan på värdehanteringstjänster ökar i takt med ett lands ekonomiska tillväxt. I många länder tar vi också över allt mer av kontanthanteringen från banker och handel.

Internationell närvaro

Loomis har verksamhet i: Argentina, Belgien, Chile, Danmark, Dubai, Finland, Frankrike, Hong Kong, Kanada, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Shanghai, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike.