Segment

Loomis globalt

Loomis har ca 400 lokalkontor och ca 23 000 anställda i drygt 20 länder: Argentina, Belgien, Chile, Danmark, Dubai, Finland, Frankrike, Hong Kong, Kanada, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Shanghai, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike.

Loomis är specialiserade på värdehantering och erbjuder värdetransporter (Cash in Transit) och kontanthanteringstjänster (Cash Management Services) på samtliga marknader. Sedan maj 2014 erbjuder Loomis även internationell värdehantering som innefattar internationella transporter av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdeföremål.

En ledande marknadsposition ger stordriftsfördelar. Loomis har därför som ambition att vara num­mer ett eller två på varje geografisk marknad i koncernen. För att uppnå och behålla en ledande marknadsposition kommer Loomis att komplettera den organiska tillväxten med tilläggsförvärv som ger stordriftsfördelar och stärker Loomis position på befintliga marknader. Loomis söker också möjligheter att etablera verksamheten på nya marknader.