Vår verksamhet

Vår verksamhet

Loomis är den enda större aktören som är helt specialiserad på värdehantering. Vi arbetar med kontanter och värdeföremål 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Våra kunder finns främst inom banksektorn och detaljhandeln och anlitar oss för att öka sin effektivitet och minska sina risker.

Specialiserad på värdehantering

Som specialisten på att effektivisera kontantflöden och flöden av andra värdeföremål erbjuder vi transport såväl som planering, analys och hantering av bankers och handelns flöden. Kärnan i verksamheten är värdetransport (CIT) och våra drygt 6 600 värdetransportbilar förflyttar varje dygn kontanter och värdeföremål till och från butiker, banker, deponeringsboxar och uttagsautomater. I detta logistiksystem ska rätt mängd kontanter finnas på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi använder system för att optimera fordonens rutter och göra så många stopp per rutt som möjligt.

Vi har över 200 uppräkningscentraler (CMS) utrustade med moderna maskiner där kontanterna räknas och äktheten och kvalitén kontrolleras. Varje dag hanterar vi ungefär 50 miljoner sedlar i centralerna. Insättningar på kundernas konton görs via clearingsystem i samarbete med bankerna. På det sättet slipper våra kunder lägga onödiga timmar på att göra detta manuellt och får snabbt in pengarna på sitt konto.

På uppräkningscentraler lagerhåller vi även kontanter så att banker och detaljhandelskedjor kan beställa efter behov. I uppräkningscentralernas valv har vi även möjlighet att lagerhålla andra värdeföremål som t.ex. ädelmetaller.

Helhetslösningar

Våra helhetslösningar omfattar hela kedjan - från kontanthantering och värdetransport till rapportering. Vi erbjuder de tekniska lösningar som krävs för en säker och effektiv hantering.

Ett exempel på en sådan lösning är SafePoint, ett speciellt utvecklat slutet system för detaljhandeln där Loomis är ansvarig för kontanterna i systemet. Loomis SafePoint ökar säkerheten för våra kunders anställda, minskar nerlagd arbetstid då kundernas personal inte behöver räkna och hantera kontanterna, minskar kundernas svinn och kan ge kunderna löpande statusuppdateringar online. Kunderna kan också ha pengarna på sitt konto redan nästa dag.

Uttagsautomater

Vi kan även ta ett helhetsansvar för uttagsautomater. Det innebär bland annat kvalitetssortering av sedlar, påfyllning av automater, avstämning av summor, service samt redovisning till ansvarigt bankkontor. Loomis har ett prognossystem för uttagsautomater på vissa marknader som analyserar hur mycket pengar som behöver finnas i olika automater vid olika dagar och tider på dygnet. Detta minskar kundernas kostnader och ser till att det varken finns för mycket eller för lite sedlar i uttagsautomaterna.

Internationell värdehantering

Sedan maj 2014 erbjuder Loomis internationell värdehantering utöver de redan befintliga tjänsteområdena värdetransporter och kontanthantering. Internationell värdehantering innefattar två olika verksamhetsområden; internationella transporter av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdeföremål.